ادامه مطلب...

 

ترکمن سسی - نخستین همایش بزرگداشت شیخین داغستانی، شیخ عبدالقادر آخوند و شیخ ابراهیم آخوند داغستانی، عصر پنج شنبه 10 خرداد 1403 در حوزه علمیه عرفانی گلیداغ برگزار شد.

ادامه مطلب...ترکمن سسی - ناز محمد یگن محمدی، در باره زندگی و فعالیت های فرهنگی و ادبی استاد حاج مراد دوردی قاضی نوشت: در سال 1307 شمسی در شهر تاریخی کومش دفه (گمیشان) ساحل دریای خزر در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. نام پدرش ملا عاشور و نام مادرش بختی بود.

ادامه مطلب...

 

ترکمن سسی – پیدا شدن یسنا دختر صحرا، موجی از شادی در میان مردم ایجاد کرد. یسنا دیدار دختر خردسال کلاله ای پس از پنج روز جستجوی گسترده، عصر پنج شنبه 13 اردیبهشت در میان مزارع اطراف روستای یلی بدراق پیدا شد.

ادامه مطلب...

 

ترکمن سسی - عبدالرحمان اونق، نویسنده نام آشنای ترکمن در یادداشتی با عنوان معجزه کتاب، بخشی از کتاب هایی را که خوانده با زبانی شیرین مرور کرده و در گروه تلگرامی منطق نقد نوشت: آدمی با کتاب می تواند دورترین نقاط دنیا را گشت بزند و ببیند.

ادامه مطلب...

 


ترکمن سسی – احمد ایری مدیر باشگاه میدان آق قلا می گوید: ترکمن صحرا یک معدن است. والیبال در خون مردم صحراست. اینجا استعدادهای فراوان وجود دارد. برای بهره برداری از این معدن باید با تمام قوا برنامه ریزی و از سنین پایه کار بکنیم.

ادامه مطلب...ترکمن سسی - نورمحمد دانشمند - کمک اوغلی در عرصه شعر و ادب و هنر امروز ترکمن صحرا نامی آشناست. چهره ای که چندین هنر را باهم دارد و هرکدام می تواند بهانه ای برای نوشتن گزارش باشد.

 

ترکمن سسی

turkmensesi

تبلیغ

 

نوین وب گستر